Funcionament

Fase de disseny
La metodologia del procés participatiu ha estat dissenyada per un òrgan intern de caràcter polític i tècnic amb la finalitat de prendre decisions i fer el seguiment del procés.

Fase d’informació i recollida de propostes ciutadanes
Sessió informativa oberta a la ciutadania el 4 de maig, difusió del procés mitjançant diversos canals de comunicació, creació de l’espai web i disseny de les butlletes per tal que la ciutadania pugui fer les seves propostes. Les propostes es poden presentar via butlleta o de forma telemàtica fins al 31 de maig.

Fase de filtratge intern de les propostes
Creació de la Comissió Interdepartamental (formada per diversos agents tècnics i polítics de distintes àrees municipals) amb l’objectiu de valorar l’adequació tècnica i legal de les propostes rebudes.

Fase de priorització de les propostes
Realització d’una sessió de participació ciutadana (jornada participativa oberta a la ciutadania) per tal de fer una priorització de les propostes vàlides rebudes, decidir quines passen a la votació final i, si s’escau, elaborar-ne de noves de forma collectiva. Aquesta jornada es durà a terme el proper dissabte 23 de setembre a les a0 h a la Torre del Fanal.

Fase d’anàlisi interna de les propostes prioritzades
La Comissió Interdepartamental pressupostarà les propostes que s’hagin prioritzat a la jornada participativa.

Votació final
Les persones majors de 16 anys i empadronades al municipi podran votar les propostes finalistes amb l’objectiu d’escollir els projectes que finalment s’acabaran executant.

Fase de retorn
Es convocarà una reunió informativa oberta a tota la ciutadania per fer una devolució final dels resultats.