Històric de propostes

Es van recollir un total de 423 propostes, que es van distribuir en les següents categories:

Propostes vàlides: són les propostes que complien amb totes les condicions del procés. Les persones que van assistir a la jornada participativa del passat 23 de setembre les van analitzar una per una amb la finalitat d’escollir les 15 que ara votarem.

Propostes descartades: les propostes que s’engloben dins d’aquesta categoria es van descartar directament perquè no s’ajustaven a les normes del procés. En cadascuna d’elles s’expliquen els motius.

Propostes ja previstes: les propostes d’aquesta categoria seran executades directament per l’Ajuntament perquè ja estaven pressupostades, ja s’hi està actuant o  ja es tenia previst dur-les a terme properament.