Quins són els objectius d’aquest procés de participació?

  • Implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics, a través d’un procés ordenat i obert a tothom.

  • Generar coresponsabilitat en la presa de decisions i dur a terme una tasca pedagògica.

  • Generar intelligència collectiva en benefici del poble i dels interessos públics.

  • Fomentar la implicació, tant de les persones associades com de les no associades, en la presa de decisions públiques.

  • Identificar les principals necessitats del poble i fer partícip la ciutadania de les solucions posant a la seva disposició eines de democràcia deliberativa i de democràcia directa.