PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre la protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals s'incorporaran en un fitxer automatitzat del qual és titular l'Ajuntament de la Garriga, amb la finalitat de gestionar la participació.

Us informem que podreu exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent sobre protecció
de dades, adreçant-vos per escrit a l'Ajuntament de la Garriga (Plaça de l'Església, 2. 08530 La Garriga) o per correu electrònic a lopd@ajlagarriga.cat