Qui ha fet les propostes que ara votem?

Totes les persones que viuen i/o treballen a la Garriga heu tingut l’oportunitat de proposar les idees i projectes en matèria d’inversions que heu cregut més convenients pel poble.

Es van rebre 423 propostes, les quals es van analitzar tècnicament. Posteriorment, en una jornada participativa, es van triar els 15 projectes que ara posem a votació